فیزیوتراپی جمهوری http://jpt.ir 2019-03-18T03:46:52+01:00 text/html 2015-07-02T06:39:06+01:00 jpt.ir مریم قره خانی فیزیوتراپی جمهوری http://jpt.ir/post/1 فیزیوتراپی جمهوری<br>آدرس: تهران خیابان آذربایجان بین اسکنری و نواب پ 535 <br>تلفن: 66431102<br><br>